Hétfő - Péntek: 8:00 - 15:00
1108 Budapest Kozma u. 4.

Volánpack a Facebook-on is!

Közúti/vasúti (ADR-RID)

Az ADR a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodást jelenti. Az ADR-t a Megállapodás és a hozzá csatolt két melléklet (nevezetesen az „Általános előírások és a veszélyes anyagokra és tárgyakra vonatkozó előírások”) című A melléklet, illetve „A szállítóeszközökre és a szállításokra vonatkozó előírások” című B melléklet alkotja. Az ADR megállapodást 1957-ben Genfben kötötték, s Magyarország 1979-ben csatlakozott hozzá.

Az egyes közlekedési ágazatok veszélyes áru szállítási szabályzatai:

  • Közúton: ADR (a francia „Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route”, azaz „Európai egyezmény a veszélyes áruk közúti szállításáról” rövidítése)
  • Vasúton: RID

Légi ICAO TI/IATA DGR

  • Nemzetközi Polgári Repülésügyi Szervezet Veszélyes Áruk Légi Szállításának Biztonságát szolgáló Műszaki Utasítások (International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air; röviden: ICAO TI)
  • Nemzetközi Légi Fuvarozási Egyesület Veszélyes Áru Szabályzata (International Air Transport Association Dangerous Goods Regulations; röviden: IATA DGR)

Az ICAO TI az ú.n. Chicagói Egyezmény 18. Annexe, amelyet az 1971. évi 25. tvr. és a 20/1997.(X.21.) KPM rendelet tett közzé.

Bár az ICAO TI az elsődleges jogforrás, s ebből készül az IATA DGR is, mégis a légitársaságok az üzleti szabályzataik alapján a IATA DGR betartása a fontos.

Légi csomagolás

expresszcsomagolas

Tengeri (IMDG Kódex)

Az IMDG Kódex, vagyis a Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe (angolul: International Dangerous Goods Code, röviden: IMDG Code) az 1978. évi Jegyzőkönyvvel módosított „Életbiztonság a tengeren” tárgyú 1974. évi Nemzetközi Egyezmény (röviden: SOLAS 1974/1978) „Veszélyes áruk szállítása” című VII. fejezete „A” részének a küldeménydarabos veszélyes áru szállításra vonatkozó kódexe. Az IMDG Kódex tengeri környezetvédelmi előírásrendszerének jogi alapjait az 1978. évi jegyzőkönyvvel módosított „A hajók által történő tengerszennyeződés megelőzéséről szóló 1973. évi nemzetközi egyezmény” (röviden: MARPOL 1973/1978) III. melléklete adja.

marine-and-offshore-300x175-e1383683797127

Árajánlatkérés, kapcsolatfelvétel, felmérés

Érdeklődő, megbízó neve (kötelező)

Telefon (kötelező)

Email cím (kötelező)

Üzenet

Elérhetőségek

ifj. Kapcsos László

Csomagolási és csomagolóeszköz gyártási vezető menedzser
+36-1-431-6218
+36-1-431-6260
+36-20-424-1469
volanpack@volanpack.hu

Balogh Gergely

Csomagolási és csomagolóeszköz gyártási vezető menedzser
+36-1-431-6220
+36-1-431-6220
+36-20-294-1532
expressz@volanpack.hu

Mezei Dániel

Veszélyes áru irodavezető
+36-1431-6220
+36-1431-6223
dgpack@volanpack.hu